Računi

 

Tekući računi

Tekući račun u ProCredit banci  omogućava Vam  brz i jednostavan platni promet, prilagođeno kreditiranje, elektronsko bankarstvo i štednju kao izuzetno profitabilan način za upravljanje viškom slobodnih sredstava na Vašem računu.
 

Namenski računi

Otvaranjem namenskog računa u ProCredit banci, Vaše poljoprivredno gazdinstvo dobija odgovarajući tekući račun koji će koristiti za prijem uplata po osnovu odobrenih podsticaja i subvencija Ministarstva poljoprivrede ili neke druge institucije.
Uz to, otvaranjem ili prebacivanjem namenskog računa Vašem gazdinstvu postaju dostupne i brojne dodatne pogodnosti iz ponude naše banke.

Postupak za otvaranje namenskog računa u ProCredit banci je izuzetno brz i jednostavan, kao i kod otvaranja običnog tekućeg računa

Paket računi

Izaberite usluge koje želite, objedinite ih u odgovarajući paket i plaćajte manje za više!

Paket račun za poljoprivrednike je osmišljen da Vam pruži više usluga po ceni nižoj od zbira pojedinačnih usluga. Na taj način iskoristite ono Vama najpotrebnije iz ukupne ponude usluga.

Paket račun za poljoprivrednike obuhvata sledeće usluge:

  • Tekući dinarski račun 
  • Devizni račun u valuti EUR, USD, CHF 
  • Besplatno internet/mobilno bankarstvo – aktiviranje i mesečno održavanje
  • Prvih 5 transakcija mesečno putem internet/mobilnog bankarstva bez provizije, bez obzira na iznos  
  • Povoljniji kurs za konverziju u valuti EUR – na štedni račun
  • Usluge Info centra - provera stanja na računu putem telefona
  • 10 besplatnih sms poruka o prilivu na račun