Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da će od 2. oktobra naše ekspoziture:
 
 

- Trg Nikole Pašića 32b, Niš

- Modene 1, Novi Sad

- Kalenićeva 2, Beograd
 

raditi dvokratno i to:

od ponedeljka do petka
od 10-13h i 14-18h
.
 

Subota je neradan dan.
 

Vaša ProCredit banka

Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Pravna regulativa

ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
 
Upisana u registar Agencije za privredne registre, pod brojem 8269/2005
Matični broj: 17335677
PIB: 100000215
Upisani kapital: 48.639.652,45 EUR
Uplaćeni kapital: 48.639.652,45 EUR
Predsednik Izvršnog odbora: Svetlana Tolmačeva Dingarac

Uslovi korišćenja

 
Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje ProCredit Bank a.d. Beograd objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja.
ProCredit Bank a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim internet stranama i može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.
 

Isključenje odgovornosti

 
U izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica ove internet prezentacije, ProCredit Bank a.d. Beograd će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svojih internet stranica.
 
Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na nekoj od stranica ove prezentacije, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga ProCredit Bank a.d. Beograd, koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju u najbližoj ekspozituri Banke ili pozivom našeg info centra na broj telefona 0 700 700 000.
 

Linkovi

 
Linkovi sadržani na ovoj internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica ProCredit Bank a.d. Beograd.
Povezane lokacije nisu pod kontrolom ProCredit Bank a.d. Beograd i Banka nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet strana.
 

Autorska prava

 

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada ProCredit Bank a.d. Beograd, ili je ustupljeno ProCredit Bank a.d. Beograd, a u vlasništvu je trećih lica. ProCredit Bank a.d. Beograd takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu ProCredit Bank a.d. Beograd ili u vlasništvu trećih osoba, a ProCredit Bank a.d. Beograd je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

 

Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

 

Kontrola usklađenosti i sprečavanja pranja novca u Banci